اطلاعیه - دریافت سبد کالا

چاپ مشاهده در قالب PDF

قابل توجه  دانشجویان متأهل مؤسسه


از دانشجویان متأهل تقاضا میگردد، جهت ثبت نام برای

دریافت سبد کالا

با ارائه مدارک (اصل و کپی قباله ازدواج و کارت ملی) به دفتر امور فرهنگی آقای مردانشاه اتاق روبروی نمازخانه حداکثر تا ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ مراجعه فرمایید.

 

***پیرو آخرین اطلاعیه صندوق رفاه دانشجویی مهلت ثبت نام دانشجویان متاهل جهت دریافت سبد کالا تا ۱۳۹۲/۱۰/۲۹ تمدید گردید.***

 

*** آخرین تغییرات ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷ ***


معاونت فرهنگی، دانشجویی